E ile başlayan 13 harfli kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; başında "e" olan, 13 harfli toplam 151 adet kelime bulunmaktadır. e harfi ile başlayan kelimeler listesini Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunları için veya Türkçe hakkında yapacağınız ders, araştırma veya ödev çalışmalarınızda kullanabilirsiniz.

Ayrıca sonu e harfi ile biten kelimeler listesine ulaşmak veyahut içinde e harfi olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Sözcüklerin anlamı için kelime üzerindeki bağlantılardan faydalanabilirsiniz.

 
 

Bazı kelimelerin anlamları

EPİKUROSÇULUK

Epikürcülük.

ENROFLOKSASİN

Bakterilerde DNA jiraz (topo izomeraz II) enzimini baskılayarak DNA' nın üretimi ve kalıbının çıkarılmasını engelleyen ve sonuçta bakterilerin bölünmesini ortadan kaldırarak ölümlerine neden olan florokinolon grubunda yer alan bir antibiyotik.

ERTELEYEBİLME

Erteleyebilmek işi.

EPHEMEROPTERA

Birgün sinekleri. Damarlı bir çift kanada, kuyruk kısmında 2-3 ipliksi uzantıya ve belirgin olmayan ağız organellerine sahip, erişkinleri beslenmeyen ve yumurtladıktan sonra ölen, uzunlamasına vücut yapısına sahip böcek takımı.

EKMEKÇEKECEĞİ

Fırından ekmek çekmekte kullanılan ağaç kürek. (Gerze Sinop).

ENTEROBİYOZİS

Enterobius cinsi nematodların özellikle Enterobius vermicularis'in neden olduğu enfeksiyon, oksyurozis.

ECHİNODERMATA

Derisi dikenliler.

ESMERLEŞTİRME

Esmerleştirmek işi.

EPİDERMOLİZİS

Epidermisin gevşekliği nedeniyle hafif bir basınç veya travmayı takiben deride içi sıvı dolu kabarcıkların veya kabartıların oluşması.

ELEKTROANALİZ

Elektrik akımı yardımıyla gerçekleştirilen kimyasal analiz.

EDEPLENDİRMEK

Edeplenme işini yaptırmak.

EBEDİLEŞTİRME

Ebedileştirmek işi.

EFENDİBABACIK

Efendibaba sözünün sevgiyle dolu söylenen biçimi.

EKSTRAHEPATİK

Karaciğerin dışında olan veya bulunan.

EVRENDEŞÇİLİK

İnsanlık ulusçuluğu ve evren yurttaşlığı görüşlerini ülkü olarak benimseyen öğretilerin ve akımların genel adı.

ERİTROKUPREİN

Hemokuprein.

EBEMSECCADESİ

Gökkuşağı.

EDEPSİZCESİNE

Edepsizce.

ESİRGEYİCİLİK

Esirgeyici olma durumu.

ENDOPTERYGOTA

Endopterigotlar.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük