E ile başlayan 12 harfli kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; başında "e" olan, 12 harfli toplam 202 adet kelime bulunmaktadır. e harfi ile başlayan kelimeler listesini Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunları için veya Türkçe hakkında yapacağınız ders, araştırma veya ödev çalışmalarınızda kullanabilirsiniz.

Ayrıca sonu e harfi ile biten kelimeler listesine ulaşmak veyahut içinde e harfi olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Sözcüklerin anlamı için kelime üzerindeki bağlantılardan faydalanabilirsiniz.

 
 

Bazı kelimelerin anlamları

EUSTRONGYLUS

Dioctophyma.

ESATÇİFTLİĞİ

Samsun şehrinde, Salıpazarı ilçesinde, merkez nahiyesine bağlı bir bölge.

EFLATUNCULUK

Eski Yunan Filozofu Eflatun'un ülkücülüğünü örnek alan güzellik anlayışı (XV-XVI. yüzyılda Avrupa'da belirmiştir).

ENTRİKACILIK

Entrikacı olma durumu.

ELEKTROFOREZ

Moleküllerin elektrik yüklerine göre ayrılması tekniği. Kolloid boyutunda asılı taneciklerin (proteinlerin) bir elektrik alanda göçe zorlanması esasına dayalı ayırma tekniği. Elektrik akımı etkisiyle, eriyik içinde dağılmış moleküllerin pozitif veya negatif kutba doğru ayrılması tekniği. Bir çözelti içinde dağılmış iyonların elektrik akımı etkisiyle elektriksel yüklerine ve molekül ağırlıklarına göre negatif veya pozitif kutuba doğru hareketi.

ENTERESANLIK

Enteresan olma durumu, ilginçlik.

EDİMSELCİLİK

Geçmiş jeolojik olayların bugünkülere bakarak açıklanabileceğini ileri süren öğreti, aktüalizm.

ETKİSİZLEŞME

Etkisizleşmek işi.

EMBRİYOGENEZ

Embriyonun oluşma ve gelişme süreci. Embriyogeni. Embriyonun oluşma ve gelişme süreci, embriyogeni.

EMREDEBİLMEK

Emretme imkânı veya olasılığı bulunmak.

EDEPSİZLEŞME

Edepsizleşmek işi.

EŞBİÇİMCİLİK

Beyindeki uyaran alanının bilinçle beliren görüntülerle noktası noktasına benzerlik gösterdiğini savunan görüş. (Örneğin, bilinçte büyük ve küçük olarak beliren iki imgeden büyüğü beyindeki uyaran alanda da daha çok yer kapsar.).

EDİLGENLEŞME

Edilgenleşmek durumu.

EDEPLENDİRME

Edeplendirmek işi.

EYİLEŞTIRMEK

İyileştirmek.

ESDAFİRULLAH

Arapça kökenli esteğfirullah: estağfurullah; afedersiniz (yanlış söylenilen bir sözü düzeltmek için kullanılır).

EPİSKLERİTİS

Skleranın dış tabakalarının ve ona komşu dokuların yangısı.

EMBRİYOLOJİK

Embriyoloji ile ilgili.

ESENLEŞTİRME

Bir yerleşim yerinin tümünü ya da bir bölümünü, işlevlerini gereği gibi yerine getiremez durumdan kurtarmak, özellikle oturabilirlik niteliklerini yitirmiş ve eskimiş konut alanlarını daha üstün işgörü ölçünlerine kavuşturmak.

ELEKTROMOBİL

Elektrik enerjisiyle işleyen otomobil.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük