E ile başlayan 11 harfli kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; başında "e" olan, 11 harfli toplam 332 adet kelime bulunmaktadır. e harfi ile başlayan kelimeler listesini Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunları için veya Türkçe hakkında yapacağınız ders, araştırma veya ödev çalışmalarınızda kullanabilirsiniz.

Ayrıca sonu e harfi ile biten kelimeler listesine ulaşmak veyahut içinde e harfi olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Sözcüklerin anlamı için kelime üzerindeki bağlantılardan faydalanabilirsiniz.

 
 

Bazı kelimelerin anlamları

ENDOKOLİTİS

Kolon mukozasının yangısı.

ELEKTRİKSİZ

Elektriği olmayan, elektrik enerjisiyle yüklü olmayan, elektrikle çalışmayan. Elektrik olmadan.

ELEYEBİLMEK

Eleme imkânı veya olasılığı bulunmak.

ERİŞTİRİLME

Eriştirilmek işi.

ESMERLEŞMEK

Esmer duruma gelmek. Siyaha yakın bir koyu renk almak.

EŞCİNSELLİK

Aynı cinsin bireyleri arasında kurulan cinsel nitelikteki duygusal ya da bedensel bağlılık. Aynı cinsiyetteki bireylere karşı cinsel ilgi duymayla belirgin cinsel sapıklık, homoseksüelite.

EVKARLANMAH

Üzülmek.

ENANTİYOMER

Birbirinin ayna görüntüsü olup üstüste çakıştırılamayan optikçe aktif moleküller.

ENDEKSLEMEK

Endekse bağlamak.

EMBRİYOLOJİ

Dölüt durumuna gelinceye kadar oğulcuğun geçirdiği gelişim evrelerini inceleyen biyoloji kolu.

EĞİTEBİLMEK

Eğitme imkânı veya olasılığı bulunmak.

EŞŞEKLENMEK

Meyve çekirdeklerinin kabuğu katılaşmak.

EPİFİZYODEZ

Epifiz kıkırdağındaki büyümenin operatif girişimle geçici veya devamlı olarak durdurulması.

EKZOSEROZİS

Serum veya eksudatın dışarı akması.

EKSKAVASYON

Çukur, boşluk, oyuk, kovuk, ekskavasyo.

ELEKTROPLAK

Elektrikli yılan balığında olduğu gibi elektrik organını teşkil eden plâkların her biri.

EGSERİYETTE

Genellikle.

EDİNİVERMEK

Çabucak veya kısa sürede edinmek.

ENDONEZYALI

Endonezya halkından veya bu halkın soyundan olan kimse.

EŞLEŞTİRMEK

Eşleşmesini sağlamak.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük