E ile başlayan 10 harfli kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; başında "e" olan, 10 harfli toplam 530 adet kelime bulunmaktadır. e harfi ile başlayan kelimeler listesini Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunları için veya Türkçe hakkında yapacağınız ders, araştırma veya ödev çalışmalarınızda kullanabilirsiniz.

Ayrıca sonu e harfi ile biten kelimeler listesine ulaşmak veyahut içinde e harfi olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Sözcüklerin anlamı için kelime üzerindeki bağlantılardan faydalanabilirsiniz.

 
 

Bazı kelimelerin anlamları

EKSÜDASYON

Damar duvarlarından veya doku yüzeyinden dışarıya, proteinden zengin, lökosit içeren sıvı sızması.

ERKENNİYİN

Erkence; erkenden.

ESPİRLEMEK

Ölüm derecesinde hasta olanların yüzünde ölümün yaklaştığını gösteren kabarcıklar belirmek.

ENDOMİKSİS

Aynı bireyin dişi ve erkek çekirdeklerinin birleşmesi ile olan döllenme.

EFKARLANIŞ

Efkârlanma işi.

EOZİNOFİLİ

Kanda eozinofil lökosit sayısının ileri derecede artması. Aşırı derecede eozinofil lökositlerin üretilmesi ve bunların kanda anormal derecede artması, eozinofilik lökositozis. Genellikle kronik paraziter enfeksiyonlarla ilişkilidir. Belirli organlardaki kimi parazitlerin etkisiyle genel eozinofil sayısı artabilir. Bu artış sıklıkla tanıda kullanılabilir. Doku kesitlerinin eozinle kolayca boyanması.

EUBOTHRİUM

Larvaları copepodlarda, olgunları balıkların bağırsaklarında bulunan bir sestot cinsi.

ENSTANTANE

Işıklama süresi saniyenin 1/25'i veya daha kısa olan hızlı bir hareketi çekme yöntemi. Bu yöntemle çekilen fotoğraf. Anlık.

EPİFİZİTİS

Fizitis.

EĞSERİMIHI

Demircilerin yaptığı uzun, kalın ve dört köşeli demir. (Beyköy Şarkikaraağaç Isparta).

EFTİKLEMEK

Zaman geçirmek, oyalanmak, eğlenmek. Telâşlanmak, acele etmek. Azıcık korkmak, heyecanlanmak, heyecandan kıvranmak. Herhangi bir iş için meraklanmak, endişelenmek. Uğraşmak, çabalamak. İncelemek, ince eleyip sık dokumak.

ENTERORAJİ

Bağırsak kanaması.

EŞDİKMELİK

Birim çember üzerinde (1,0) noktasından başlayarak çizilen radyanlık bir yay ya da bu yayı gören özeksel açı için, nın, dikmelik işlevinin eşişlevi altındaki görüntüsü.

ESKİÇELTEK

Çorum kenti, Uğurludağ ilçesinde, merkez nahiyesine bağlı bir yerleşim bölgesi.

ENGELLEMEK

Bir şeyin gerçekleşmesini veya yapılmasını önlemek. Güreşte hasmı çaprazda sürerken düşürmek için ayağına basmak veya topuğuna ayak takmak.

ESTETÇİLİK

Sanat ve şiiri eski ve ilk şekline götürmeyi ileri süren bir Anglo - Sakson çığırı.

EGOSANTRİK

Beniçincilik yanlısı.

ERGESTEROL

Bira mayasında, bazı alglerde ve hayvan dokularında bulunan, ışık etkisiyle D vitaminine dönüşen bir sterol.

ELEKTROJEN

Elektrik üreten (sistem).

EYYAMCILIK

Eyyamcı olma durumu.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük