Sonu EŞ ile biten kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; sonunda "" olan, toplam 323 adet kelime bulunmaktadır. Sonu eş ile biten kelimeler listesinden; Türkçe hakkında yapacağınız ders ve araştırma çalışmalarında ya da Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunlarında kelime türetmek için faydalanabilirsiniz.

Bunun yanı sıra, başında eş olan kelimeler listesine ulaşmak veya içinde eş olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Ayrıca, burada verilen kelimelerin tanımları için aşağıda bulunan "harfli kelimeler" bağlantılarını kullanabilirsiniz.

 
 

13 harfli kelimeler

YEDİKIZKARDEŞ

12 harfli kelimeler

YUKARIBEĞDEŞ, YUKARIGÜNDEŞ

11 harfli kelimeler

AŞAĞIBEĞDEŞ, AŞAĞIGÜNDEŞ, BÜYÜKKARDEŞ, GELENKARDEŞ, KÜÇÜKKARDEŞ

10 harfli kelimeler

ALTIKARDEŞ, YEDİKARDEŞ, DOMBALAKEŞ, HACIMENTEŞ

9 harfli kelimeler

BEŞKARDEŞ, GAYRETKEŞ, CÜNGÜLDEŞ, ÇONGURDEŞ, GENEGEREŞ, HARLENKEŞ, KARAKELEŞ, KIZILATEŞ, ÖLÇTEKDEŞ, SALLANGEŞ, SÜMBÜLVEŞ, ZINGIRBEŞ

8 harfli kelimeler

AFYONKEŞ, DÜŞÜNDEŞ, ESRARKEŞ, FİKİRDEŞ, KEMANKEŞ, KEŞMEKEŞ, MÜŞEVVEŞ, SIRMAKEŞ, TEBELLEŞ, TUĞRAKEŞ, ALAGÜNEŞ, ALTIATEŞ, BİRELLEŞ, BOZGÜNEŞ, BÖLÜKDEŞ, BÖRNEKEŞ, ÇINGÜNEŞ, EKSENDEŞ, GELİNDEŞ, GÖNÜLDEŞ, İLKGÜNEŞ, MÖHREKEŞ, SELENDEŞ, TORVAKEŞ, ÜÇKARDEŞ

7 harfli kelimeler

CEFAKEŞ, ÇİLEKEŞ, AKYAVEŞ, ALTATEŞ, ARKADEŞ, ARKIDEŞ, ARKİDEŞ, AYAKDEŞ, ÇATANEŞ, DENKDEŞ, DENKTEŞ, EGİŞMEŞ, EKİŞBEŞ, EMMİDEŞ, ERGÜNEŞ, EVREYEŞ, FELEFEŞ, GAGALEŞ, GEÇENEŞ, GÖDELEŞ, GURABEŞ, HARFTEŞ, HAŞİKEŞ, HELEMEŞ, HÖLEBEŞ, KARAVEŞ, MEŞEMEŞ, MÜŞEVEŞ, ONGÜNEŞ, ÖZEKDEŞ, Devamını Oku »»

6 harfli kelimeler

BENZEŞ, ÇERKEŞ, DEMKEŞ, GÜNDEŞ, HOŞBEŞ, KALLEŞ, KARDEŞ, KÖKTEŞ, KÖYDEŞ, PEŞKEŞ, SERKEŞ, SESTEŞ, ŞEŞBEŞ, TÜRDEŞ, YÖNDEŞ, AKEDEŞ, AKİDEŞ, BARDEŞ, BEĞDEŞ, BELLEŞ, BERKEŞ, BEŞBEŞ, BİTLEŞ, BÖKLEŞ, DAMBEŞ, DENDEŞ, EMİDEŞ, FERTEŞ, GALLEŞ, GAMBEŞ, Devamını Oku »»

5 harfli kelimeler

AHFEŞ, BELEŞ, DÜBEŞ, EVDEŞ, GEBEŞ, GÖDEŞ, GÜNEŞ, GÜREŞ, HABEŞ, İŞTEŞ, ÖZDEŞ, ÜNDEŞ, AKDEŞ, ANTEŞ, APPEŞ, APREŞ, ARGEŞ, ARKEŞ, AYDEŞ, BADEŞ, BUBEŞ, BUĞEŞ, CAMEŞ, CİMEŞ, CÜNEŞ, CÜVEŞ, ÇAVEŞ, ÇIREŞ, ÇİREŞ, ÇOĞEŞ, Devamını Oku »»

4 harfli kelimeler

ATEŞ, BREŞ, KREŞ, ÜLEŞ, ABEŞ, ADEŞ, AĞEŞ, ALEŞ, ANEŞ, AREŞ, EBEŞ, ECEŞ, EGEŞ, EĞEŞ, EŞEŞ, ETEŞ, EYEŞ, İĞEŞ, İLEŞ, MEEŞ, ÖDEŞ, ÖGEŞ, ÖĞEŞ, ÖLEŞ, ÖNEŞ, UDEŞ, ÜTEŞ

3 harfli kelimeler

BEŞ, LEŞ, CEŞ, ÇEŞ, DEŞ, GEŞ, HEŞ, KEŞ, MEŞ, NEŞ, PEŞ, ŞEŞ, TEŞ, YEŞ

2 harfli kelimeler

Bazı kelimelerin anlamları

Birbirinin aynı olan veya birbirine çok benzeyen iki şeyden her biri, benzeri. Karı kocadan her biri, hayat arkadaşı, refik, refika. Birlikte yaşayan dişi ve erkek hayvandan her biri. İkişer kişilik gruplarla oynanan oyunlarda, ortak oynayan iki kişiden her birinin öbürüne göre durumu, partner. Kuma, ortak. Arkadaş. Döl eşi. Birbirine düşman kimseler: Behey insan sen bunun eşi misin de bu kadar eksik tarafını arıyorsun. İnsan ve hayvanlarda doğum sırasında, bebek ya da yavrudan sonra gelen etsi madde, son, etene. İyi. Eş, benzer. Eğiş. Dölütle dölyatağını birbirine birleştiren, doğum sırasında çocuktan sonra çıkan; halk arasında çocukla eş tutulan, bu nedenle çocuğun yazgısını, karakterini, gelecekteki işini etkileyeceği inancıyla birtakım geleneksel ve büyüsel işlemlerden geçirilen zar. Etene. Karı ve kocadan her biri. Arkadaş, dost, yâr. Nazır, benzer, şerik.

DOMBALAKEŞ

Takla.

AŞAĞIGÜNDEŞ

Ardahan kenti, Damal ilçesi, merkez bucağına bağlı bir bölge.

YUKARIBEĞDEŞ

Şanlıurfa kenti, Şehitnusretbey nahiyesine bağlı bir yer.

BEŞKARDEŞ

Şamar.

CÜNGÜLDEŞ

Çelik çomak.

YUKARIGÜNDEŞ

Ardahan ilinde, Damal belediyesi, merkez nahiyesine bağlı bir yerleşim yeri.

YEDİKIZKARDEŞ

Ülker.

HACIMENTEŞ

Balıkesir ili, Gönen ilçesinde, merkez nahiyesine bağlı bir yerleşim birimi.

GELENKARDEŞ

Siirt ili, Eruh ilçesi, merkez bucağına bağlı bir yerleşim bölgesi.

AŞAĞIBEĞDEŞ

Şanlıurfa ili, Şehitnusretbey nahiyesine bağlı bir yerleşim yeri.

KÜÇÜKKARDEŞ

Mardin kenti, Akarsu nahiyesine bağlı bir bölge.

YEDİKARDEŞ

Büyükayı'yı oluşturan yedi yıldız.

GAYRETKEŞ

Çalışkan. Yan tutan, kayıran.

ALTIKARDEŞ

Kuzey Kutbu yönünde, Büyükayı'nın karşısında bulunan takımyıldız, Zatülkürsi.

BÜYÜKKARDEŞ

Mardin ilinde, Akarsu bucağına bağlı bir yerleşim yeri.

  -   -   -  

Anlamında EŞ bulunan kelimeler

Bu bölümde tanımı içerisinde EŞ geçen kelimeler listesi verilmiştir.

ACEMLEŞTİRMEK

Acemleşme işini yaptırmak.

ABONE

Süreli yayınları, parasını önceden ödeyerek alma işi. Bir şeyi sürekli olarak kullanmak için hizmeti verenle sözleşme yapan kimse, sürdürümcü. Bir yere gitmeyi alışkanlık hâline getiren (kimse).

ACUR

Kabakgillerden, kabuğu çizgili ve tüylü, yeşil veya sarımtırak, üzeri yeşil lekeli, irice bir meyve (Cucumis flexuosus).

ACAYİPLEŞME

Acayipleşmek durumu.

ACEMKÜRDİ

Klasik Türk müziğinde birleşik bir makam.

ABİS

Okyanusların güneş ışığının ulaşamadığı derin yerleri.

ACYOCU

Borsa veya piyasada tahvil için çeşitli hileler uygulayan, dolaplar çeviren kimse.

ABLA

Bir kimsenin kendisinden büyük olan kız kardeşi. Erkeklerin kız veya kadınlara seslenirken söyledikleri söz. Büyük kız kardeş gibi saygı ve sevgi gösterilen kız veya kadın. Genelev veya randevuevi işletmecisi kadın, çaça, mama (II).

AÇIMLAMAK

Bir sorunu veya konuyu ele alıp en ince noktasına kadar gözden geçirerek anlatmak, şerh etmek, teşrih etmek.

AÇILAMA

Güç bir sahnenin çeşitli açılardan çekiminin yapılması.

AÇILMAK

Açma işine konu olmak. Kendine gelmek, biraz iyileşmek, ferahlamak. Kıyıdan uzaklaşmak. Yeni bir bakış açısı getirmek. Renk koyuluğunu yitirmek. Kapı, yol vb. geçit vermek. Gereken güce ulaşmak. Kuruluşlar ilk kez veya yeniden işe başlamak. Sıkılması, çekinmesi, tutukluğu kalmamak. Herhangi bir konuyla veya sorunla ilgili olarak düşünce ve uygulamalarda yeni koşulların gerektirdiği değişiklikleri veya yenilikleri yapmak. Ayrıntıya girmek. Sırrını, üzüntüsünü, sorunlarını birine söylemek. Genişlemek, bollaşmak. İşini gereğinden veya yapabileceğinden geniş tutmak. Delinmek, yırtılmak. Sis, karanlık, duman vb. dağılmak, yoğunluğunu yitirmek.

AÇIORTAY

Bir açıyı, ölçüleri birbirine eşit olan iki açısal bölgeye ayıran doğru parçası.

AÇIMLAMA

Açımlamak işi, teşrih, şerh.

ACEMLEŞTİRME

Acemleştirmek işi.

ABANOZLAŞMAK

Ağaç gibi maddeler suda uzun süre kalarak kararmak. Güneşte uzun süre kalarak kararmak, matlaşmak, sertleşmek.

ACEMİLEŞME

Acemileşmek durumu.

ACENTE

Bir kuruluşun yaptığı işi onun adına kazanç karşılığında yürüten daha küçük kuruluş. Bu kuruluşun veya şubelerinin başında bulunan kimse. Bir kuruluşa bağlı olmaksızın sözleşmeye dayanarak belirli bir yer ve bölge içinde sürekli olarak ticarethane veya işletmeyi ilgilendiren işlerde aracılık eden, bunları o işletme adına yapan kimse. Banka şubesi. Vapur ortaklığı.

ACEMLEŞME

Acemleşmek durumu.

ACEMBUSELİK

Klasik Türk müziğinde kullanılan birleşik bir makam.

ACAYİPLEŞTİRME

Acayipleştirmek işi.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük