DURGUNLAŞTIRMAK Nedir?

DURGUNLAŞTIRMAK kelimesi ilk harfi D ve son harfi K olan bir kelimedir. Başında d sonunda k olan kelimenin birinci baş harfi d , ikinci harfi u , üçüncü harfi r , dördüncü harfi g , beşinci harfi u , altıncı harfi n , yedinci harfi l , sekizinci harfi a , dokuzuncu harfi ş , onuncu harfi t , onbirinci harfi ı , onikinci harfi r , onüçüncü harfi m , ondördüncü harfi a , onbeşinci harfi k şeklindedir. Başı d sonu k olan 15 harfli kelime olarak da yazılır.

 
 

DURGUNLAŞTIRMAK anlamı

Durgun duruma getirmek.

DURGUNLAŞTIRMAK hakkında bilgiler

DURGUNLAŞTIRMAK ile ilgili daha ayrıntılı bilgi edinmek için nedir.ileilgili.org kaynağını kullanabilirsiniz.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük