DULAVRATYAPRAĞI Nedir?

DULAVRATYAPRAĞI kelimesi ilk harfi D ve son harfi I olan bir kelimedir. Başında d sonunda ı olan kelimenin birinci baş harfi d , ikinci harfi u , üçüncü harfi l , dördüncü harfi a , beşinci harfi v , altıncı harfi r , yedinci harfi a , sekizinci harfi t , dokuzuncu harfi y , onuncu harfi a , onbirinci harfi p , onikinci harfi r , onüçüncü harfi a , ondördüncü harfi ğ , onbeşinci harfi ı şeklindedir. Başı d sonu ı olan 15 harfli kelime olarak da yazılır.

 
 

DULAVRATYAPRAĞI anlamı

Labada.

DULAVRATYAPRAĞI hakkında bilgiler

DULAVRATYAPRAĞI ile ilgili daha ayrıntılı bilgi edinmek için nedir.ileilgili.org kaynağını kullanabilirsiniz.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük