DRAHTHAARKÖPEĞİ Nedir?

DRAHTHAARKÖPEĞİ kelimesi ilk harfi D ve son harfi İ olan bir kelimedir. Başında d sonunda i olan kelimenin birinci baş harfi d , ikinci harfi r , üçüncü harfi a , dördüncü harfi h , beşinci harfi t , altıncı harfi h , yedinci harfi a , sekizinci harfi a , dokuzuncu harfi r , onuncu harfi k , onbirinci harfi ö , onikinci harfi p , onüçüncü harfi e , ondördüncü harfi ğ , onbeşinci harfi i şeklindedir. Başı d sonu i olan 15 harfli kelime olarak da yazılır.

 
 

DRAHTHAARKÖPEĞİ anlamı

Yirminci yüzyılın ilk yıllarında, Alman Poyıntıri, tel tüylü Griffon, Poyıntır. Bloodhound ve Airedale ırkı köpeklerin dikkatli bir biçimde birleştirilmesiyle geliştirilen, vücut hatları zarif, sağlam görünüşlü, gözleri siyah ve berrak, kulakları orta uzunlukta ve sarkık, tüyleri sert ve kaba, kaşları ve sakalları çalı gibi sert, rengi siyahtan biraz açık kestane rengine kadar değişen renklerde, dengeli, canlı, güçlü, sahibine karşı çok duygulu, diğer köpeklere karşı kıskanç, atalarının en iyi niteliklerini almış, koku alma duyusu mükemmel, güvenli ve zeki, avcılık özelliği iyi gelişmiş ve av köpeği olarak yetiştirilen köpek ırkı.

DRAHTHAARKÖPEĞİ hakkında bilgiler

DRAHTHAARKÖPEĞİ ile ilgili daha ayrıntılı bilgi edinmek için nedir.ileilgili.org kaynağını kullanabilirsiniz.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük