DOMUZELİNİNKÖRÜ Nedir?

DOMUZELİNİNKÖRÜ kelimesi ilk harfi D ve son harfi Ü olan bir kelimedir. Başında d sonunda ü olan kelimenin birinci baş harfi d , ikinci harfi o , üçüncü harfi m , dördüncü harfi u , beşinci harfi z , altıncı harfi e , yedinci harfi l , sekizinci harfi i , dokuzuncu harfi n , onuncu harfi i , onbirinci harfi n , onikinci harfi k , onüçüncü harfi ö , ondördüncü harfi r , onbeşinci harfi ü şeklindedir. Başı d sonu ü olan 15 harfli kelime olarak da yazılır.

 
 

DOMUZELİNİNKÖRÜ anlamı

Köy odalarında üzerine kütük dayamak için ocağın arka tarafına konulan, üç ayaklı, deve boyunlu, demir sacayak.

DOMUZELİNİNKÖRÜ hakkında bilgiler

DOMUZELİNİNKÖRÜ ile ilgili daha ayrıntılı bilgi edinmek için nedir.ileilgili.org kaynağını kullanabilirsiniz.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük