DOLANDIRABİLMEK Nedir?

DOLANDIRABİLMEK kelimesi ilk harfi D ve son harfi K olan bir kelimedir. Başında d sonunda k olan kelimenin birinci baş harfi d , ikinci harfi o , üçüncü harfi l , dördüncü harfi a , beşinci harfi n , altıncı harfi d , yedinci harfi ı , sekizinci harfi r , dokuzuncu harfi a , onuncu harfi b , onbirinci harfi i , onikinci harfi l , onüçüncü harfi m , ondördüncü harfi e , onbeşinci harfi k şeklindedir. Başı d sonu k olan 15 harfli kelime olarak da yazılır.

 
 

DOLANDIRABİLMEK anlamı

Dolandırmayı becermek.

DOLANDIRABİLMEK hakkında bilgiler

DOLANDIRABİLMEK ile ilgili daha ayrıntılı bilgi edinmek için nedir.ileilgili.org kaynağını kullanabilirsiniz.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük