DOĞURTUCULUK Nedir?

DOĞURTUCULUK kelimesi ilk harfi D ve son harfi K olan bir kelimedir. Başında d sonunda k olan kelimenin birinci baş harfi d , ikinci harfi o , üçüncü harfi ğ , dördüncü harfi u , beşinci harfi r , altıncı harfi t , yedinci harfi u , sekizinci harfi c , dokuzuncu harfi u , onuncu harfi l , onbirinci harfi u , onikinci harfi k şeklindedir. Başı d sonu k olan 12 harfli kelime olarak da yazılır.

 
 

DOĞURTUCULUK anlamı

Sokrates'in, önceden düzenlenmiş birtakım sorularla, karşısındakinin zihninde saklı olan doğruları açığa çıkarma ve böylelikle ona gerçeği buldurma temeline dayanan öğretim yöntemine verilen ad.

DOĞURTUCULUK hakkında bilgiler

DOĞURTUCULUK ile ilgili daha ayrıntılı bilgi edinmek için nedir.ileilgili.org kaynağını kullanabilirsiniz.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük