DOĞUBİLİM Nedir?

DOĞUBİLİM kelimesi ilk harfi D ve son harfi M olan bir kelimedir. Başında d sonunda m olan kelimenin birinci baş harfi d , ikinci harfi o , üçüncü harfi ğ , dördüncü harfi u , beşinci harfi b , altıncı harfi i , yedinci harfi l , sekizinci harfi i , dokuzuncu harfi m şeklindedir. Başı d sonu m olan 9 harfli kelime olarak da yazılır.

 
 

DOĞUBİLİM anlamı

Doğu ülke ve uluslarının dilleri, tarihleri, töreleri ve benzerleri konular üzerinde uğraşan bilime verilen ad.

DOĞUBİLİM hakkında bilgiler

DOĞUBİLİM ile ilgili daha ayrıntılı bilgi edinmek için nedir.ileilgili.org kaynağını kullanabilirsiniz.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük