DOĞRUSALLIK Nedir?

DOĞRUSALLIK kelimesi ilk harfi D ve son harfi K olan bir kelimedir. Başında d sonunda k olan kelimenin birinci baş harfi d , ikinci harfi o , üçüncü harfi ğ , dördüncü harfi r , beşinci harfi u , altıncı harfi s , yedinci harfi a , sekizinci harfi l , dokuzuncu harfi l , onuncu harfi ı , onbirinci harfi k şeklindedir. Başı d sonu k olan 11 harfli kelime olarak da yazılır.

 
 

DOĞRUSALLIK anlamı

Bir resimdeki herhangi bir noktanın gerek düşey gerekse yatay olarak tam yerinde bulunması. Bir ölçeğin, ölçüm sürekliliğini, çeşitli konumlarıyla bir doğru çizgi oluşturacak biçimde ölçmesi.

DOĞRUSALLIK hakkında bilgiler

DOĞRUSALLIK ile ilgili daha ayrıntılı bilgi edinmek için nedir.ileilgili.org kaynağını kullanabilirsiniz.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük