DİZGİNLENEBİLME Nedir?

DİZGİNLENEBİLME kelimesi ilk harfi D ve son harfi E olan bir kelimedir. Başında d sonunda e olan kelimenin birinci baş harfi d , ikinci harfi i , üçüncü harfi z , dördüncü harfi g , beşinci harfi i , altıncı harfi n , yedinci harfi l , sekizinci harfi e , dokuzuncu harfi n , onuncu harfi e , onbirinci harfi b , onikinci harfi i , onüçüncü harfi l , ondördüncü harfi m , onbeşinci harfi e şeklindedir. Başı d sonu e olan 15 harfli kelime olarak da yazılır.

 
 

DİZGİNLENEBİLME anlamı

Dizginlenebilmek işi.

DİZGİNLENEBİLME hakkında bilgiler

DİZGİNLENEBİLME ile ilgili daha ayrıntılı bilgi edinmek için nedir.ileilgili.org kaynağını kullanabilirsiniz.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük