DİZEM ile başlayan kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; başında "dizem" olan, toplam 4 adet kelime bulunmaktadır. dizem ile başlayan kelimeler listesini Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunları için veya Türkçe hakkında yapacağınız ders, araştırma veya ödev çalışmalarınızda kullanabilirsiniz.

Ayrıca sonu dizem ile biten kelimeler listesine ulaşmak veyahut içinde dizem olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Bunlara ek olarak, kelimelerin anlamları için aşağıda bulunan "harfli kelimeler" bağlantılarından da faydalanabilirsiniz.

 
 

Bazı kelimelerin anlamları

DİZEM

Bir dizede, bir notada vurgu, uzunluk veya ses özelliklerinin, durakların düzenli bir biçimde tekrarlanmasından doğan ses uygunluğu, tartım, ritim.

DİZEMLİ

Düzenli aralıklarla tekrarlanan, tartımlı, ritimli, ritmik.

DİZEMSİZ

Dizemi olmayan, tartımsız, ritimsiz.

DİZEME

Kâgir olmayan evlerde oda bölmelerindeki çapraz ağaçlar. Bahçe ve tarla kenarındaki parmaklık, çit, tahta perde. Üzerine tavan ya da taban çakılan ağaç direkler. Ahşap binalarda ağaç çatmaların arasına kerpiç ya da tuğla konularak yapılan duvar. Normal boyun dan daha küçük olan kerpiç. Bağ, bahçe etrafına kamış veya ağaçtan yapılmış çit.

  -   -   -  

Anlamında DİZEM bulunan kelimeler

Bu bölümde tanımı içerisinde DİZEM geçen kelimeler listesi verilmiştir.

RİTİM

Dizem.

TARTIM

Dizem. Belirli bir ses dizisinin belirli bir düzen içindeki ölçüsü. Genel anlamı içinde tartım, sürekliliği gösteren bir ölçüdür. Bir filmde varlıkların, alıcının deviniminden, çekimlerin biribirini izlemesinden, anlatımın gerilim ve gevşeme noktalarının düzenlenişinden doğan yavaşlık, hızlılık, durgunluk, gerginlik, bekleme duygusunun yarattığı sonuç.

RİTİMLİ

Dizemli.

SAVRUKLAMA

Güldürü filmlerinin en yalınç, en ilkel ve özellikle sinemanın ilk yıllarından sessiz sinemanın sonuna dek büyük bir gelişme gösteren çeşidi. Sinemadaki savruklama, 1. yüzyılda İtalya'da ortaya çıkan "commedia dell'arte"ye, Orta Çağ farslarının geleneğine, İngiliz müzikhollerindeki pandomimaya dayanır. Savruklamada gülüt denilen gülünç buluşlar birbirini hızla izler; sopalama, kovalama, tekme atma, kremalı pasta fırlatma, beklenmedik rastlaşma gibi kaba güldürme öğeleri bol bol kullanılır. Bütün bunlar sağlam bir mantık dizisi içinde, baş döndürücü bir hızla gelişir; izleyiciye hemen hemen soluk alma fırsatı verilmez. Bazen bunun yanı sıra saçmanın, mantık dışının, gerçek dışının da yer aldığı görülür. Savruklamanın belli tipleri vardır; bunlar kalıp tiplerdir; kaba makyajlıdır; davranışları abartmalıdır. Savruklamada dizem çok hızlıdır; hatta çoğunlukla hızlandırılmış devinime başvurulur, film hilelerinden büyük ölçüde yararlanılır. Savruklama, öbür güldürü filmleri çeşitlerine temel olmuş, bu çeşitler içinde sav-ruklama örneklerine de zaman zaman yer verilmiştir.

TARTIMSIZ

Dizemsiz.

İÇBÜTÜNLÜK

Bir soru ya da görüşme çizinliğini oluşturan ve her biri konuyla doğrudan ilişkili olan soruların içgidiminin sağlanması ya da bir sıra düzenine sokulmasıyla elde edilen dizem.

RİTMİK

Dizemli.

RİTİMSİZ

Dizemsiz.

TARTIMLI

Dizemli.