DİZELGELEME Nedir?

DİZELGELEME kelimesi ilk harfi D ve son harfi E olan bir kelimedir. Başında d sonunda e olan kelimenin birinci baş harfi d , ikinci harfi i , üçüncü harfi z , dördüncü harfi e , beşinci harfi l , altıncı harfi g , yedinci harfi e , sekizinci harfi l , dokuzuncu harfi e , onuncu harfi m , onbirinci harfi e şeklindedir. Başı d sonu e olan 11 harfli kelime olarak da yazılır.

 
 

DİZELGELEME anlamı

Bir rastlantılı örneklemede evren birimlerini tüketici olarak sayma ya da bir sayı vererek sıralama.

DİZELGELEME hakkında bilgiler

DİZELGELEME ile ilgili daha ayrıntılı bilgi edinmek için nedir.ileilgili.org kaynağını kullanabilirsiniz.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük