DİYALOG Nedir?

DİYALOG kelimesi ilk harfi D ve son harfi G olan bir kelimedir. Başında d sonunda g olan kelimenin birinci baş harfi d , ikinci harfi i , üçüncü harfi y , dördüncü harfi a , beşinci harfi l , altıncı harfi o , yedinci harfi g şeklindedir. Başı d sonu g olan 7 harfli kelime olarak da yazılır.

 
 

DİYALOG anlamı

Karşılıklı konuşma. Oyun, roman, hikâye vb. eserlerde iki veya daha çok kimsenin konuşması. Konuşmaya dayanılarak yazılmış eser. Anlaşma, uyum sağlama veya bu yolda çalışma.

DİYALOG hakkında bilgiler

DİYALOG ile ilgili daha ayrıntılı bilgi edinmek için nedir.ileilgili.org kaynağını kullanabilirsiniz.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük