DİSOSTEOGENEZİS Nedir?

DİSOSTEOGENEZİS kelimesi ilk harfi D ve son harfi S olan bir kelimedir. Başında d sonunda s olan kelimenin birinci baş harfi d , ikinci harfi i , üçüncü harfi s , dördüncü harfi o , beşinci harfi s , altıncı harfi t , yedinci harfi e , sekizinci harfi o , dokuzuncu harfi g , onuncu harfi e , onbirinci harfi n , onikinci harfi e , onüçüncü harfi z , ondördüncü harfi i , onbeşinci harfi s şeklindedir. Başı d sonu s olan 15 harfli kelime olarak da yazılır.

 
 

DİSOSTEOGENEZİS anlamı

Kusurlu kemikleşme.

DİSOSTEOGENEZİS hakkında bilgiler

DİSOSTEOGENEZİS ile ilgili daha ayrıntılı bilgi edinmek için nedir.ileilgili.org kaynağını kullanabilirsiniz.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük