DİSMİYELİNASYON Nedir?

DİSMİYELİNASYON kelimesi ilk harfi D ve son harfi N olan bir kelimedir. Başında d sonunda n olan kelimenin birinci baş harfi d , ikinci harfi i , üçüncü harfi s , dördüncü harfi m , beşinci harfi i , altıncı harfi y , yedinci harfi e , sekizinci harfi l , dokuzuncu harfi i , onuncu harfi n , onbirinci harfi a , onikinci harfi s , onüçüncü harfi y , ondördüncü harfi o , onbeşinci harfi n şeklindedir. Başı d sonu n olan 15 harfli kelime olarak da yazılır.

 
 

DİSMİYELİNASYON anlamı

Miyelinin hatalı sentezlenmesi.

DİSMİYELİNASYON hakkında bilgiler

DİSMİYELİNASYON ile ilgili daha ayrıntılı bilgi edinmek için nedir.ileilgili.org kaynağını kullanabilirsiniz.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük