DİSARTİKÜLASYON Nedir?

DİSARTİKÜLASYON kelimesi ilk harfi D ve son harfi N olan bir kelimedir. Başında d sonunda n olan kelimenin birinci baş harfi d , ikinci harfi i , üçüncü harfi s , dördüncü harfi a , beşinci harfi r , altıncı harfi t , yedinci harfi i , sekizinci harfi k , dokuzuncu harfi ü , onuncu harfi l , onbirinci harfi a , onikinci harfi s , onüçüncü harfi y , ondördüncü harfi o , onbeşinci harfi n şeklindedir. Başı d sonu n olan 15 harfli kelime olarak da yazılır.

 
 

DİSARTİKÜLASYON anlamı

Dezartikülasyon.

DİSARTİKÜLASYON hakkında bilgiler

DİSARTİKÜLASYON ile ilgili daha ayrıntılı bilgi edinmek için nedir.ileilgili.org kaynağını kullanabilirsiniz.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük