DİRİLDİRİNİLMEK Nedir?

DİRİLDİRİNİLMEK kelimesi ilk harfi D ve son harfi K olan bir kelimedir. Başında d sonunda k olan kelimenin birinci baş harfi d , ikinci harfi i , üçüncü harfi r , dördüncü harfi i , beşinci harfi l , altıncı harfi d , yedinci harfi i , sekizinci harfi r , dokuzuncu harfi i , onuncu harfi n , onbirinci harfi i , onikinci harfi l , onüçüncü harfi m , ondördüncü harfi e , onbeşinci harfi k şeklindedir. Başı d sonu k olan 15 harfli kelime olarak da yazılır.

 
 

DİRİLDİRİNİLMEK anlamı

Diriltilmek.

DİRİLDİRİNİLMEK hakkında bilgiler

DİRİLDİRİNİLMEK ile ilgili daha ayrıntılı bilgi edinmek için nedir.ileilgili.org kaynağını kullanabilirsiniz.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük