DİREN ile başlayan kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; başında "diren" olan, toplam 34 adet kelime bulunmaktadır. diren ile başlayan kelimeler listesini Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunları için veya Türkçe hakkında yapacağınız ders, araştırma veya ödev çalışmalarınızda kullanabilirsiniz.

Ayrıca sonu diren ile biten kelimeler listesine ulaşmak veyahut içinde diren olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Bunlara ek olarak, kelimelerin anlamları için aşağıda bulunan "harfli kelimeler" bağlantılarından da faydalanabilirsiniz.

 
 

15 harfli kelimeler

DİRENÇSİZLEŞMEK

14 harfli kelimeler

DİRENÇSİZLEŞME, DİRENİLEBİLMEK

13 harfli kelimeler

DİRENİLEBİLME

12 harfli kelimeler

DİRENÇSİZLİK, DİRENİŞÇİLİK, DİRENEBİLMEK

11 harfli kelimeler

DİRENGENLİK, DİRENÇLİLİK, DİRENÇÖLÇER, DİRENEBİLME

10 harfli kelimeler

DİRENLEMEK, DİRENİLMEK, DİRENİRLİK, DİRENKARGA

9 harfli kelimeler

DİRENÇSİZ, DİRENİŞÇİ, DİRENLEME, DİRENİLME

8 harfli kelimeler

DİRENÇLİ, DİRENGEN, DİRENMEK, DİRENCEN, DİRENGEÇ

7 harfli kelimeler

DİRENİM, DİRENİŞ, DİRENME, DİRENCE, DİRENEN, DİRENGİ, DİRENTİ

6 harfli kelimeler

DİRENÇ, DİRENİ

5 harfli kelimeler

DİREN

Bazı kelimelerin anlamları

DİREN

Dirgen.

DİRENİLEBİLMEK

Direnilme imkânı veya olasılığı bulunmak.

DİRENLEMEK

Dirgenle yaymak.

DİRENEBİLMEK

Direnme imkânı veya olasılığı bulunmak.

DİRENKARGA

Konuşmadan, hareket etmeden ayakta duran kimselere verilen ad.

DİRENÇÖLÇER

Elektriksel direnç ölçümünde kullanılan, ohm olarak bölmelenmiş aygıt. anlamdaş ohmölçer.

DİRENİLMEK

Direnme işi yapılmak.

DİRENÇLİLİK

Dirençli olma durumu.

DİRENİRLİK

Bir özdeğin birim oylumunun direnci, anlamdaş özdirenç.

DİRENİLEBİLME

Direnilebilmek işi.

DİRENÇSİZLEŞMEK

Dirençsiz bir duruma gelmek.

DİRENİŞÇİLİK

Direnişçi olma durumu.

DİRENGENLİK

İnatçılık.

DİRENÇSİZLİK

Dirençsiz olma durumu.

DİRENÇSİZLEŞME

Dirençsizleşmek işi.

DİRENEBİLME

Direnebilmek işi.

  -   -   -  

Anlamında DİREN bulunan kelimeler

Bu bölümde tanımı içerisinde DİREN geçen kelimeler listesi verilmiştir.

ALATURKACI

Alaturka yanlısı kimse. Alaturka müziği seven kimse. Alaturka müziği seslendiren veya çalan kimse.

AMORTİSÖR

Motorlu araçlarda sarsıntı, sallantı vb. hareketleri en aza indiren, yayların gereksiz hareketlerini gidermeye yarayan düzen. Bu düzeni kuran öge, yumuşatmalık.

ANAYASA

Bir devletin yönetim biçimini belirten, yasama, yürütme, yargılama güçlerinin nasıl kullanılacağını gösteren, yurttaşların kamu haklarını bildiren temel yasa, kanunuesasi. Temel, esas.

ALTMIŞINCI

Altmış sıfatının sıra bildiren biçimi, sırada elli dokuzuncudan sonra gelen.

ACENTE

Bir kuruluşun yaptığı işi onun adına kazanç karşılığında yürüten daha küçük kuruluş. Bu kuruluşun veya şubelerinin başında bulunan kimse. Bir kuruluşa bağlı olmaksızın sözleşmeye dayanarak belirli bir yer ve bölge içinde sürekli olarak ticarethane veya işletmeyi ilgilendiren işlerde aracılık eden, bunları o işletme adına yapan kimse. Banka şubesi. Vapur ortaklığı.

AZİMLİ

Azmi olan. Kararında, tutumunda direnen, kararlı.

AİT

İlgilendiren, ilişkin, ilişik, ilgili.

APTAL

Zekâsı pek gelişmemiş, zekâ yoksunu, alık, ahmak, alık salık. Küçümseme ve azarlama bildiren bir seslenme sözü.

BAĞIŞIKLIK

Bazı mikroplara karşı aşı veya doğal yolla kazanılmış direnç durumu.

BAĞIŞIK

Herhangi bir ödevin veya yükümlülüğün dışında kalan, muaf. Bazı mikroplara karşı aşı veya doğal yolla direnç kazanmış olan.

AHLAKÇI

Ahlak konularını inceleyen filozof veya bu konularla uğraşan kimse. Her şeyi ahlak açısından değerlendiren, törelci, aktöreci, moralist.

ATLETİK

Vücudu gelişmiş, biçimli, atlet gibi. Atletleri ilgilendiren.

ANCAK

"Yalnızca" anlamında, sınırlama bildiren bir söz, bir. "Lakin, ama, fakat, yalnız" sözleri gibi bir düşünceye karşıt ikinci bir düşünceyi anlatan bir söz. "Olsa olsa, en çok, daha çok, güçlükle" anlamlarında, bir şeyin daha çoğunun, ilerisinin olmadığını gösteren bir söz, dar, gücün. En erken.

AHBAP

Kendisiyle yakın ilişki kurulup sevilen, sayılan kimse. Samimiyet, içtenlik bildiren bir seslenme sözü.

AD

Bir kimseyi, bir şeyi anlatmaya, tanımlamaya, açıklamaya, bildirmeye yarayan söz, isim, nam. Canlı ve cansız varlıkları, duygu ve düşünceleri, çeşitli durumları bildiren kelime, isim. Sayma. Sayılma. Herkesçe tanınmış veya işitilmiş olma durumu.

ABU

Şaşma ve korku bildiren bir söz.

BAKINDI

"Bak hele, olacak şey mi?" anlamlarında şaşma bildiren bir söz.

ASANSÖR

İnsanları, yükleri bir yapının bir katından ötekine veya yüksek yerlere çıkarıp indiren, elektrikle işleyen araç.

AFTOS

Gönül eğlendiren kimse.

AYAKÇI

Ayak işlerinde kullanılan kimse. Bir iş süresince tutulan hizmetçi. Otobüs terminallerinde yolcuyu kendi şirketinden bilet almaya yönlendiren kimse. Gezici satıcı, çerçi.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük