DİRENÇSİZLEŞMEK Nedir?

DİRENÇSİZLEŞMEK kelimesi ilk harfi D ve son harfi K olan bir kelimedir. Başında d sonunda k olan kelimenin birinci baş harfi d , ikinci harfi i , üçüncü harfi r , dördüncü harfi e , beşinci harfi n , altıncı harfi ç , yedinci harfi s , sekizinci harfi i , dokuzuncu harfi z , onuncu harfi l , onbirinci harfi e , onikinci harfi ş , onüçüncü harfi m , ondördüncü harfi e , onbeşinci harfi k şeklindedir. Başı d sonu k olan 15 harfli kelime olarak da yazılır.

 
 

DİRENÇSİZLEŞMEK anlamı

Dirençsiz bir duruma gelmek.

DİRENÇSİZLEŞMEK hakkında bilgiler

DİRENÇSİZLEŞMEK ile ilgili daha ayrıntılı bilgi edinmek için nedir.ileilgili.org kaynağını kullanabilirsiniz.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük