DİRENÇÖLÇER Nedir?

DİRENÇÖLÇER kelimesi ilk harfi D ve son harfi R olan bir kelimedir. Başında d sonunda r olan kelimenin birinci baş harfi d , ikinci harfi i , üçüncü harfi r , dördüncü harfi e , beşinci harfi n , altıncı harfi ç , yedinci harfi ö , sekizinci harfi l , dokuzuncu harfi ç , onuncu harfi e , onbirinci harfi r şeklindedir. Başı d sonu r olan 11 harfli kelime olarak da yazılır.

 
 

DİRENÇÖLÇER anlamı

Elektriksel direnç ölçümünde kullanılan, ohm olarak bölmelenmiş aygıt. anlamdaş ohmölçer.

DİRENÇÖLÇER hakkında bilgiler

DİRENÇÖLÇER ile ilgili daha ayrıntılı bilgi edinmek için nedir.ileilgili.org kaynağını kullanabilirsiniz.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük