DİPLOSTOMATİDAE Nedir?

DİPLOSTOMATİDAE kelimesi ilk harfi D ve son harfi E olan bir kelimedir. Başında d sonunda e olan kelimenin birinci baş harfi d , ikinci harfi i , üçüncü harfi p , dördüncü harfi l , beşinci harfi o , altıncı harfi s , yedinci harfi t , sekizinci harfi o , dokuzuncu harfi m , onuncu harfi a , onbirinci harfi t , onikinci harfi i , onüçüncü harfi d , ondördüncü harfi a , onbeşinci harfi e şeklindedir. Başı d sonu e olan 15 harfli kelime olarak da yazılır.

 
 

DİPLOSTOMATİDAE anlamı

Alaria cinsini içeren trematod ailesi.

DİPLOSTOMATİDAE hakkında bilgiler

DİPLOSTOMATİDAE ile ilgili daha ayrıntılı bilgi edinmek için nedir.ileilgili.org kaynağını kullanabilirsiniz.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük