DİOCTOPHYMOİDEA Nedir?

DİOCTOPHYMOİDEA kelimesi ilk harfi D ve son harfi A olan bir kelimedir. Başında d sonunda a olan kelimenin birinci baş harfi d , ikinci harfi i , üçüncü harfi o , dördüncü harfi c , beşinci harfi t , altıncı harfi o , yedinci harfi p , sekizinci harfi h , dokuzuncu harfi y , onuncu harfi m , onbirinci harfi o , onikinci harfi i , onüçüncü harfi d , ondördüncü harfi e , onbeşinci harfi a şeklindedir. Başı d sonu a olan 15 harfli kelime olarak da yazılır.

 
 

DİOCTOPHYMOİDEA anlamı

Dioctophyma cinsini içeren afazmid nematod üst ailesi.

DİOCTOPHYMOİDEA hakkında bilgiler

DİOCTOPHYMOİDEA ile ilgili daha ayrıntılı bilgi edinmek için nedir.ileilgili.org kaynağını kullanabilirsiniz.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük