DİNAMİKLEŞTİRME Nedir?

DİNAMİKLEŞTİRME kelimesi ilk harfi D ve son harfi E olan bir kelimedir. Başında d sonunda e olan kelimenin birinci baş harfi d , ikinci harfi i , üçüncü harfi n , dördüncü harfi a , beşinci harfi m , altıncı harfi i , yedinci harfi k , sekizinci harfi l , dokuzuncu harfi e , onuncu harfi ş , onbirinci harfi t , onikinci harfi i , onüçüncü harfi r , ondördüncü harfi m , onbeşinci harfi e şeklindedir. Başı d sonu e olan 15 harfli kelime olarak da yazılır.

 
 

DİNAMİKLEŞTİRME anlamı

Dinamikleştirmek.

DİNAMİKLEŞTİRME hakkında bilgiler

DİNAMİKLEŞTİRME ile ilgili daha ayrıntılı bilgi edinmek için nedir.ileilgili.org kaynağını kullanabilirsiniz.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük