DİMETİLGLİOKSİM Nedir?

DİMETİLGLİOKSİM kelimesi ilk harfi D ve son harfi M olan bir kelimedir. Başında d sonunda m olan kelimenin birinci baş harfi d , ikinci harfi i , üçüncü harfi m , dördüncü harfi e , beşinci harfi t , altıncı harfi i , yedinci harfi l , sekizinci harfi g , dokuzuncu harfi l , onuncu harfi i , onbirinci harfi o , onikinci harfi k , onüçüncü harfi s , ondördüncü harfi i , onbeşinci harfi m şeklindedir. Başı d sonu m olan 15 harfli kelime olarak da yazılır.

 
 

DİMETİLGLİOKSİM anlamı

Nikel(II) için özgül bir çöktürücü.

DİMETİLGLİOKSİM hakkında bilgiler

DİMETİLGLİOKSİM ile ilgili daha ayrıntılı bilgi edinmek için nedir.ileilgili.org kaynağını kullanabilirsiniz.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük