DİMER ile başlayan kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; başında "dimer" olan, toplam 3 adet kelime bulunmaktadır. dimer ile başlayan kelimeler listesini Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunları için veya Türkçe hakkında yapacağınız ders, araştırma veya ödev çalışmalarınızda kullanabilirsiniz.

Ayrıca sonu dimer ile biten kelimeler listesine ulaşmak veyahut içinde dimer olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Bunlara ek olarak, kelimelerin anlamları için aşağıda bulunan "harfli kelimeler" bağlantılarından da faydalanabilirsiniz.

 
 

Bazı kelimelerin anlamları

DİMER

İki monomerden oluşan moleküler yapı. Basit iki özdeş molekül biriminin bir araya gelmesi ile oluşan bir molekül.

DİMERİZASYON

Aynı polinükleotit iplikçik üzerinde (DNA) yan yana bulunan pirimidin bazları arasında özel bağların kurulması.

DİMERKAPROL

BAL.

  -   -   -  

Anlamında DİMER bulunan kelimeler

Bu bölümde tanımı içerisinde DİMER geçen kelimeler listesi verilmiştir.

IGA

Serum immünoglobulinlerinin % 15'ini oluşturan, 7-11 S çökelme kat sayısına sahip, monomer ya da dimer hâlinde bulunan, 180000-500000 molekül ağırlığına sahip, %8 oranında karbohidrat içeren bir insan immünoglobulini. İmmünoglobulin A.

FOTOREAKTİVASYON

Bakterilerin, mor ötesi ışınlanmasından hemen sonra görülebilen ışınlara tutularak oluşan timin dimerlerinin (T-T) gün ışığında etkinleşen özel enzimlerle (fotoreaktif enzimler) hidrolize edilerek aralarındaki bağlantının koparılmasıyla meydana gelen öldürücü etkinin giderilmesi işlemi.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük