DİKİZLEYEBİLMEK Nedir?

DİKİZLEYEBİLMEK kelimesi ilk harfi D ve son harfi K olan bir kelimedir. Başında d sonunda k olan kelimenin birinci baş harfi d , ikinci harfi i , üçüncü harfi k , dördüncü harfi i , beşinci harfi z , altıncı harfi l , yedinci harfi e , sekizinci harfi y , dokuzuncu harfi e , onuncu harfi b , onbirinci harfi i , onikinci harfi l , onüçüncü harfi m , ondördüncü harfi e , onbeşinci harfi k şeklindedir. Başı d sonu k olan 15 harfli kelime olarak da yazılır.

 
 

DİKİZLEYEBİLMEK anlamı

Gözetleyebilmek.

DİKİZLEYEBİLMEK hakkında bilgiler

DİKİZLEYEBİLMEK ile ilgili daha ayrıntılı bilgi edinmek için nedir.ileilgili.org kaynağını kullanabilirsiniz.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük