DİİĞÜRCÜKLENMEK Nedir?

DİİĞÜRCÜKLENMEK kelimesi ilk harfi D ve son harfi K olan bir kelimedir. Başında d sonunda k olan kelimenin birinci baş harfi d , ikinci harfi i , üçüncü harfi i , dördüncü harfi ğ , beşinci harfi ü , altıncı harfi r , yedinci harfi c , sekizinci harfi ü , dokuzuncu harfi k , onuncu harfi l , onbirinci harfi e , onikinci harfi n , onüçüncü harfi m , ondördüncü harfi e , onbeşinci harfi k şeklindedir. Başı d sonu k olan 15 harfli kelime olarak da yazılır.

 
 

DİİĞÜRCÜKLENMEK anlamı

Tomurcuklanmak.

DİİĞÜRCÜKLENMEK hakkında bilgiler

DİİĞÜRCÜKLENMEK ile ilgili daha ayrıntılı bilgi edinmek için nedir.ileilgili.org kaynağını kullanabilirsiniz.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük