DİHİDROMORFENON Nedir?

DİHİDROMORFENON kelimesi ilk harfi D ve son harfi N olan bir kelimedir. Başında d sonunda n olan kelimenin birinci baş harfi d , ikinci harfi i , üçüncü harfi h , dördüncü harfi i , beşinci harfi d , altıncı harfi r , yedinci harfi o , sekizinci harfi m , dokuzuncu harfi o , onuncu harfi r , onbirinci harfi f , onikinci harfi e , onüçüncü harfi n , ondördüncü harfi o , onbeşinci harfi n şeklindedir. Başı d sonu n olan 15 harfli kelime olarak da yazılır.

 
 

DİHİDROMORFENON anlamı

Ağrı kesici etkinliği morfinin 5-6 katı olan narkotik ağrı kesici bir ilaç.

DİHİDROMORFENON hakkında bilgiler

DİHİDROMORFENON ile ilgili daha ayrıntılı bilgi edinmek için nedir.ileilgili.org kaynağını kullanabilirsiniz.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük