DİFERENSİYASYON Nedir?

DİFERENSİYASYON kelimesi ilk harfi D ve son harfi N olan bir kelimedir. Başında d sonunda n olan kelimenin birinci baş harfi d , ikinci harfi i , üçüncü harfi f , dördüncü harfi e , beşinci harfi r , altıncı harfi e , yedinci harfi n , sekizinci harfi s , dokuzuncu harfi i , onuncu harfi y , onbirinci harfi a , onikinci harfi s , onüçüncü harfi y , ondördüncü harfi o , onbeşinci harfi n şeklindedir. Başı d sonu n olan 15 harfli kelime olarak da yazılır.

 
 

DİFERENSİYASYON anlamı

Hücre farklılaşması.

DİFERENSİYASYON hakkında bilgiler

DİFERENSİYASYON ile ilgili daha ayrıntılı bilgi edinmek için nedir.ileilgili.org kaynağını kullanabilirsiniz.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük