DİDİKLEYEBİLMEK Nedir?

DİDİKLEYEBİLMEK kelimesi ilk harfi D ve son harfi K olan bir kelimedir. Başında d sonunda k olan kelimenin birinci baş harfi d , ikinci harfi i , üçüncü harfi d , dördüncü harfi i , beşinci harfi k , altıncı harfi l , yedinci harfi e , sekizinci harfi y , dokuzuncu harfi e , onuncu harfi b , onbirinci harfi i , onikinci harfi l , onüçüncü harfi m , ondördüncü harfi e , onbeşinci harfi k şeklindedir. Başı d sonu k olan 15 harfli kelime olarak da yazılır.

 
 

DİDİKLEYEBİLMEK anlamı

Didikleme imkânı veya olasılığı bulunmak.

DİDİKLEYEBİLMEK hakkında bilgiler

DİDİKLEYEBİLMEK ile ilgili daha ayrıntılı bilgi edinmek için nedir.ileilgili.org kaynağını kullanabilirsiniz.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük