DEZE ile başlayan kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; başında "deze" olan, toplam 10 adet kelime bulunmaktadır. deze ile başlayan kelimeler listesini Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunları için veya Türkçe hakkında yapacağınız ders, araştırma veya ödev çalışmalarınızda kullanabilirsiniz.

Ayrıca sonu deze ile biten kelimeler listesine ulaşmak veyahut içinde deze olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Bunlara ek olarak, kelimelerin anlamları için aşağıda bulunan "harfli kelimeler" bağlantılarından da faydalanabilirsiniz.

 
 

14 harfli kelimeler

DEZENFESTASYON, DEZENFORMASYON

13 harfli kelimeler

DEZENFEKSİYON

12 harfli kelimeler

DEZENFLASYON

11 harfli kelimeler

DEZENFEKTAN, DEZENFEKTÖR

10 harfli kelimeler

DEZENFEKTE

8 harfli kelimeler

DEZEMGİL

7 harfli kelimeler

DEZEANA

4 harfli kelimeler

DEZE

Bazı kelimelerin anlamları

DEZE

Teyze. Teyze, karşılığı diyaze, deyze. Uzun bacaklı bir çeşit kara eşek.

DEZENFEKTÖR

Dezenfektan maddelerin uygulanmasında kullanılan araç.

DEZENFEKTE

Mikroplardan temizlenmiş.

DEZENFEKSİYON

Cansız yüzeylerdeki hastalık yapma özelliği olan bakteri, virüs, parazit gibi mikroorganizmaların kimyasal maddeler kullanılarak sayıca, türce azaltılması veya yok edilmesi işlemi.

DEZENFEKTAN

Mikrop kırma özelliği olan (madde).

DEZENFESTASYON

Enfestasyona neden olan böcek veya hayvansal asalakları öldürme.

DEZENFLASYON

Enflasyonist bir ortamda toplam istemdeki gerilemeden kaynaklanan enflasyon oranındaki düşüş süreci. Enflasyon oranının düşmesi.

DEZENFORMASYON

Bilgi çarpıtma.

DEZEMGİL

Teyzemgil.

DEZEANA

Teyze.

  -   -   -  

Anlamında DEZE bulunan kelimeler

Bu bölümde tanımı içerisinde DEZE geçen kelimeler listesi verilmiştir.

SANİTİZER

Dezenfektan maddelerde olduğu gibi patojen mikroorganizmaların tamamını tahrip etmeyen ve genellikle sert yüzeylere uygulanan temizlik maddeleri.

DEYZE

Teyze. Teyze, karşılığı deze, diyaze.

TRİHALOMETAN

Dezenfektan yan ürünü.

HİPOKLORİT

Su ve gıda endüstrisinde dezenfektan olarak kullanılan, hipokloroz asidin (HClO) kalsiyum veya sodyum tuzu.

MERTİYOLAT

Antiseptik ve dezenfektan etkili bir organik cıva bileşiği, timerosal sodyum.

ETÜV

Yiyecekleri, nesneleri yüksek ısıyla sterilize ve dezenfekte etmekte kullanılan kapalı araç. Türlü eşyaları kurutmakta veya temizlemekte kullanılan araç. Mikropların üretilmesinde uygun sıcaklığı sağlayan kapalı araç.

SANİTASYON

Sağlıklama. Çevre koşullarını sağlığa elverişli duruma getirme, sağlıklı yaşam için gerekli önlemleri alma, çevre hijyeni. Herhangi bir yüzeyin veya nesnenin temizlik ve dezenfeksiyonu.

PARABEN

Antiseptik ve dezenfektan olarak kullanılan fenolik bir bileşik.

JERMİSİT

Mikropları öldürücü madde, germisit. Hastalıklara neden olan mikroorganizmaları öldüren antiseptik ve dezenfektanların ortak adı.

REZORSİNOL

Antiseptik ve dezenfektan olarak kullanılan fenolik bir bileşik.

DİYAZE

Teyze (Kaman), karşılığı deyze,deze.

KLOROKREOZOL

Antiseptik ve dezenfektan olarak kullanılan fenolik bileşik.

TRİKLOSAN

Antiseptik ve dezenfektan olarak kullanılan, klorlu fenoksifenol türevi bir fenolik bileşik.

İYODOFOR

Iyodun iyonik olmayan bir yüzey aktif madde ile verdiği kompleks, suda iyot açığa çıkaran ve dezenfektan etki gösteren bir madde. İyodun suda çözünen büyük moleküllü maddeler veya katyonik deterjanlara dönüşümlü olarak bağlanması suretiyle oluşturulan ve deri üzerine uygulandıklarında iyot salıvermeleri sonucu antiseptik etki yapan bileşik.

İBİT

Bizmut oksiiyodotanat, alkolde çözünmeyen, gri toz halinde bulunan, bakterisit ve dezenfekte edici bir madde.

MERBROMİN

Antiseptik ve dezenfektan etkili bir organik cıva bileşiği.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük