DEVKULAĞI Nedir?

DEVKULAĞI kelimesi ilk harfi D ve son harfi I olan bir kelimedir. Başında d sonunda ı olan kelimenin birinci baş harfi d , ikinci harfi e , üçüncü harfi v , dördüncü harfi k , beşinci harfi u , altıncı harfi l , yedinci harfi a , sekizinci harfi ğ , dokuzuncu harfi ı şeklindedir. Başı d sonu ı olan 9 harfli kelime olarak da yazılır.

 
 

DEVKULAĞI anlamı

Karından ayaklılar (Gastropoda) sınıfının, önden solungaçlılar (Prosobranchia) takımından, kabuğu kıvrık ve yaylı, ucu sivri, kabuk ağzının dış kenarı geniş, inci meydana getiren, Batı Hint Okyanusu'nda yaşayan bir yumuşakça türü.

DEVKULAĞI hakkında bilgiler

DEVKULAĞI ile ilgili daha ayrıntılı bilgi edinmek için nedir.ileilgili.org kaynağını kullanabilirsiniz.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük