DESTEKLEYİCİLİK Nedir?

DESTEKLEYİCİLİK kelimesi ilk harfi D ve son harfi K olan bir kelimedir. Başında d sonunda k olan kelimenin birinci baş harfi d , ikinci harfi e , üçüncü harfi s , dördüncü harfi t , beşinci harfi e , altıncı harfi k , yedinci harfi l , sekizinci harfi e , dokuzuncu harfi y , onuncu harfi i , onbirinci harfi c , onikinci harfi i , onüçüncü harfi l , ondördüncü harfi i , onbeşinci harfi k şeklindedir. Başı d sonu k olan 15 harfli kelime olarak da yazılır.

 
 

DESTEKLEYİCİLİK anlamı

Destekleyicinin yaptığı iş. Destekleyici olma durumu.

DESTEKLEYİCİLİK hakkında bilgiler

DESTEKLEYİCİLİK ile ilgili daha ayrıntılı bilgi edinmek için nedir.ileilgili.org kaynağını kullanabilirsiniz.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük