DESENSİTİZASYON Nedir?

DESENSİTİZASYON kelimesi ilk harfi D ve son harfi N olan bir kelimedir. Başında d sonunda n olan kelimenin birinci baş harfi d , ikinci harfi e , üçüncü harfi s , dördüncü harfi e , beşinci harfi n , altıncı harfi s , yedinci harfi i , sekizinci harfi t , dokuzuncu harfi i , onuncu harfi z , onbirinci harfi a , onikinci harfi s , onüçüncü harfi y , ondördüncü harfi o , onbeşinci harfi n şeklindedir. Başı d sonu n olan 15 harfli kelime olarak da yazılır.

 
 

DESENSİTİZASYON anlamı

Duyarsızlaşma.

DESENSİTİZASYON hakkında bilgiler

DESENSİTİZASYON ile ilgili daha ayrıntılı bilgi edinmek için nedir.ileilgili.org kaynağını kullanabilirsiniz.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük