Sonu DES ile biten kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; sonunda "des" olan, toplam 43 adet kelime bulunmaktadır. Sonu des ile biten kelimeler listesinden; Türkçe hakkında yapacağınız ders ve araştırma çalışmalarında ya da Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunlarında kelime türetmek için faydalanabilirsiniz.

Bunun yanı sıra, başında des olan kelimeler listesine ulaşmak veya içinde des olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Ayrıca, burada verilen kelimelerin tanımları için aşağıda bulunan "harfli kelimeler" bağlantılarını kullanabilirsiniz.

 
 

15 harfli kelimeler

GASTRODİSCOİDES, NEMATOSPİROİDES

14 harfli kelimeler

EUSTRONGYLİDES, TRİCHOSOMOİDES

13 harfli kelimeler

MESOCESTOİDES, PARACHORDODES, STRONGYLOİDES

12 harfli kelimeler

FASCİOLOİDES, MANSONİOİDES, PEDİCULOİDES

11 harfli kelimeler

CAMBAROİDES

10 harfli kelimeler

CULİCOİDES, FİLAROİDES, KORAKOİDES, KORONOİDES, NYMPHOİDES

9 harfli kelimeler

KEREVİDES, KRİKOİDES

8 harfli kelimeler

MUKADDES, MÜSEDDES, EPULİDES, ETMOİDES, KERKİDES, TIRENDES

7 harfli kelimeler

KARİDES, RAGADES

6 harfli kelimeler

GÖRDES, DEMDES, DERDES, DÖVDES, HEMDES, MUHDES

5 harfli kelimeler

KODES, LADES, AEDES, AHDES, AKDES, BEDES, ENDES, EPDES, SİDES, YADES

3 harfli kelimeler

DES

Bazı kelimelerin anlamları

DES

Deste. El. Denizyolu taşımacılığında malın dışsatımcı tarafından dışalımcıya adı belirtilen varış limanında gemi bordasında, gümrük vergileri ödenmemiş olarak yapılan teslim biçimi. Dietilstilbestrol.

EUSTRONGYLİDES

Balıkların vücut boşluğuyla kaslarında kistleşen kırmızı renkli bir nematot cinsi.

CULİCOİDES

Heleidae ailesinde bulunan, kimileri koyunlara mavidil, sığırlara akabane hastalığı, Afrika at hastalığı gibi önemli viral hastalıklara vektörlük yapan bir cins sokucu sinek. C. variipennis ve C. imicola koyunlara mavidil virüsünü, sığırlara akabane virüsünü, C. nubeculosis atlara Oncocerca cervicalis'i, C. austeni ve C. grahami Mansonella perstans adlı nematodu, C. furens ise muhtemelen M. ozzardi adlı nematodun ara konaklarıdır. Ayrıca bu cinste bulunan türlerin ısırıkları duyarlı atlarda yaz dermatitisi adlı hastalığa neden olmaktadır.

STRONGYLOİDES

Rhabditoidea üst ailesinde, Rhabditidae ailesinde bulunan memelilerin bağırsaklarında parazitlenen, kimi sınıflandırma sistemlerinde Rhabdiasoidea üst ailesinde bulundurulan fazmid nematod cinsi.

NEMATOSPİROİDES

Farelerde parazitlenen ve genellikle biyomedikal araştırmalarda kullanılan bir nematod cinsi.

MESOCESTOİDES

Mesocestoididae ailesinde bulunan, larvaları genellikle kedi, köpek, fare, yılan ve diğer omurgalıların periton ve vücut boşluklarında bulunan, erişkinleri insan, kedi, köpek, rakun ve et yiyen kanatlıların bağırsaklarında parazitlenen sestod cinsi.

KORONOİDES

Çengel, gaga, karga.

CAMBAROİDES

Paragonimus metaserkerlerinin bulunduğu kerevides cinsi.

KORAKOİDES

Kargaya ve kuzguna benzeyen.

TRİCHOSOMOİDES

Trichuridae ailesinde bulunan nematod cinsi.

PARACHORDODES

Nematomorpha sınfında bulunan, Fransa ve İtalya'da Parachordodes pustilosus, P. tolosanus ve P. violaceus türlerinin insanlarda enfeksiyona neden olduğu bildirilen helmint cinsi.

GASTRODİSCOİDES

Paramphistomatidae ailesinde bulunan birçok türü bağırsaklarda parazitlenen trematod cinsi, Gastrodiscus.

FASCİOLOİDES

Fasciolidae ailesinde bulunan trematod cinsi.

PEDİCULOİDES

Pyemotes cinsinin eski adı.

MANSONİOİDES

Mansonia cinsinde bulunan, M. annulifera adlı türü Hindistan'da Wuchereria malayi'ye vektörlük yapan sivrisinek alt cinsi.

FİLAROİDES

Filaroididae ailesinde bulunan nematod cinsi. Filaroides hirthi ve F. osleri köpeklerde verminöz bronşit ve pnömoniye neden olan önemli akciğer kurtlarıdır.

  -   -   -  

Anlamında DES bulunan kelimeler

Bu bölümde tanımı içerisinde DES geçen kelimeler listesi verilmiştir.

AKŞIN

Doğuştan boya maddesi bulunmadığı için kıllarında ve gözlerinde, bazen de derisinde ak olan (hayvan veya insan), çapar, albinos.

ABDESTLİK

Abdest alınacak yer. Abdest alınırken giyilen ve kolsuz hırkaya benzeyen bir giyecek türü.

ABRAŞ

Alaca benekli. Klorofil azlığından dolayı açık renkte lekeleri olan (bitki yaprağı). Cildin rengini bozup beyaz benekler ve lekeler yapan hastalık. Ters, kaba, görgüsüz (kimse). Deseni ve atkısı bozuk halı. Atın tüysüz yerlerinde görülen uyuza benzer bir hastalık. Çarpık, eğri, düzgün olmayan. Çilli, çopur yüzlü, gözleri açık renk olan (kimse).

APLİKE

Düz veya desenli bir kumaştan kesilmiş motiflerin bir başka kumaşa işlenmiş durumu.

ARKA

Bir şeyin temel tutulan yüzünün tam ters yanı, ön karşıtı. Bir şeyin sırt durumunda olan yüzeyi. Otururken sırtın dayandığı yer. Geri kalan bölüm. Geçmiş, geride kalmış zaman. Kayıran, destekleyen. İnsanın vücudu, bedeni. Art, peş. Arkada olan, arkada bulunan.

AĞAÇ

Meyve verebilen, gövdesi odun veya kereste olmaya elverişli bulunan ve uzun yıllar yaşayabilen bitki. Bu gibi bitkilerin gövdesinden ve dallarından yapılan. Tahta, kereste.

AKSON

Sinir uyarmalarını sinir hücresinin gövdesinden diğer sinir hücrelerine taşıyan uzantı.

ABDESTLİ

Abdest almış (kimse). Abdest alarak, abdest almış olarak. İyi adam. Abdesti bozulmamış olan (kimse).

ARKALAMAK

Arkasına almak, yüklenmek. Bir kimseye güven vererek yardım etmek, destek olmak, korumak, müzaheret etmek.

AĞAÇLAŞMA

Ağaçlaşmak durumu. Bitki şekilleri gösteren ve akiklerde olduğu gibi maden filizlerinin gerek yüzeyinde gerek içlerinde rastlanan doğal desen.

ALTINTOP

Greyfurt. İki çeneklilerden, uzun dikenli ve kürecikler hâlinde çiçekleri olan bir tür kaktüs (Trollius ranunculoides).

ALDATMA

Aldatmak işi, deside, al, hıyanet.

ARKALANMAK

Kendisine yardım edilmek, destek olunmak.

AKSİYON

Bir kuvvetin, maddi bir etkenin, bir düşüncenin ortaya çıkması. Bir oyuncunun sahne üzerindeki hareketi. Oyunun temasını geliştiren başlıca olay, hikâye, gelişim. Sermayenin belirli bir bölümü. Hisse senedi. Hareket, iş. İnsan etkinliğinin veya iradesinin açığa çıkması.

ALACABALIKÇIL

Balıkçılgiller familyasından, uzunluğu 50 santimetre, kül rengi, sazlıklarda yaşayan bir tür kuş (Ardeola ralloides).

ABDESTLİLİK

Abdestli olma durumu.

ALTIGEN

Altı kenarlı çokgen, müseddes. Bu biçimde olan.

ABDESTSİZ

Abdest almamış olan (kimse). Abdesti bozulmuş olan (kimse). Abdest almadan, abdest almaksızın. Kötü adam.

ADAM

İnsan. Birinin yararlandığı, kullandığı kimse. Birinin yanında bulunan ve işini yapan kimse. Bir alanı benimseyen kimse. Eş, koca. Görevli kimse. İyi huylu, güvenilir kimse. Erkek kişi. Daima birinin yanında olan, onu destekleyen, isteklerini yerine getiren kimse.

ABDESTSİZLİK

Abdestsiz olma durumu.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük