DERMATOPATİ Nedir?

DERMATOPATİ kelimesi ilk harfi D ve son harfi İ olan bir kelimedir. Başında d sonunda i olan kelimenin birinci baş harfi d , ikinci harfi e , üçüncü harfi r , dördüncü harfi m , beşinci harfi a , altıncı harfi t , yedinci harfi o , sekizinci harfi p , dokuzuncu harfi a , onuncu harfi t , onbirinci harfi i şeklindedir. Başı d sonu i olan 11 harfli kelime olarak da yazılır.

 
 

DERMATOPATİ anlamı

Dermatozis.

DERMATOPATİ hakkında bilgiler

DERMATOPATİ ile ilgili daha ayrıntılı bilgi edinmek için nedir.ileilgili.org kaynağını kullanabilirsiniz.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük