DERMATOFİBROZİS Nedir?

DERMATOFİBROZİS kelimesi ilk harfi D ve son harfi S olan bir kelimedir. Başında d sonunda s olan kelimenin birinci baş harfi d , ikinci harfi e , üçüncü harfi r , dördüncü harfi m , beşinci harfi a , altıncı harfi t , yedinci harfi o , sekizinci harfi f , dokuzuncu harfi i , onuncu harfi b , onbirinci harfi r , onikinci harfi o , onüçüncü harfi z , ondördüncü harfi i , onbeşinci harfi s şeklindedir. Başı d sonu s olan 15 harfli kelime olarak da yazılır.

 
 

DERMATOFİBROZİS anlamı

Orta yaşlı Alman kurt köpeklerinde ve melezlerinde görülen, bacaklardan başlayarak tüm vücuda yayılan, deri ve deri altında çok sayıda, 3-4 santimetre çapında, yangısız, sert, olgun fibröz bağ dokudan oluşan düğümcüklerle belirgin, erkek hayvanlarda böbrek adenokarsinomları, dişilerdeyse döl yatağında ve döl yolunda leyomiyomları başta olmak üzere, kanser olgularına bağlı olarak biçimlenen bir çeşit paraaneoplastik sendrom, Alman Kurt köpeklerinin dermatofibrozisi, nodüler dermatofibrozis.

DERMATOFİBROZİS hakkında bilgiler

DERMATOFİBROZİS ile ilgili daha ayrıntılı bilgi edinmek için nedir.ileilgili.org kaynağını kullanabilirsiniz.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük