DERİNLEŞİVERMEK Nedir?

DERİNLEŞİVERMEK kelimesi ilk harfi D ve son harfi K olan bir kelimedir. Başında d sonunda k olan kelimenin birinci baş harfi d , ikinci harfi e , üçüncü harfi r , dördüncü harfi i , beşinci harfi n , altıncı harfi l , yedinci harfi e , sekizinci harfi ş , dokuzuncu harfi i , onuncu harfi v , onbirinci harfi e , onikinci harfi r , onüçüncü harfi m , ondördüncü harfi e , onbeşinci harfi k şeklindedir. Başı d sonu k olan 15 harfli kelime olarak da yazılır.

 
 

DERİNLEŞİVERMEK anlamı

Çabucak veya ansızın derinleşmek.

DERİNLEŞİVERMEK hakkında bilgiler

DERİNLEŞİVERMEK ile ilgili daha ayrıntılı bilgi edinmek için nedir.ileilgili.org kaynağını kullanabilirsiniz.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük