DEPREŞTİREBİLME Nedir?

DEPREŞTİREBİLME kelimesi ilk harfi D ve son harfi E olan bir kelimedir. Başında d sonunda e olan kelimenin birinci baş harfi d , ikinci harfi e , üçüncü harfi p , dördüncü harfi r , beşinci harfi e , altıncı harfi ş , yedinci harfi t , sekizinci harfi i , dokuzuncu harfi r , onuncu harfi e , onbirinci harfi b , onikinci harfi i , onüçüncü harfi l , ondördüncü harfi m , onbeşinci harfi e şeklindedir. Başı d sonu e olan 15 harfli kelime olarak da yazılır.

 
 

DEPREŞTİREBİLME anlamı

Depreştirebilmek işi.

DEPREŞTİREBİLME hakkında bilgiler

DEPREŞTİREBİLME ile ilgili daha ayrıntılı bilgi edinmek için nedir.ileilgili.org kaynağını kullanabilirsiniz.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük