DENİZYILDIZLARI Nedir?

DENİZYILDIZLARI kelimesi ilk harfi D ve son harfi I olan bir kelimedir. Başında d sonunda ı olan kelimenin birinci baş harfi d , ikinci harfi e , üçüncü harfi n , dördüncü harfi i , beşinci harfi z , altıncı harfi y , yedinci harfi ı , sekizinci harfi l , dokuzuncu harfi d , onuncu harfi ı , onbirinci harfi z , onikinci harfi l , onüçüncü harfi a , ondördüncü harfi r , onbeşinci harfi ı şeklindedir. Başı d sonu ı olan 15 harfli kelime olarak da yazılır.

 
 

DENİZYILDIZLARI anlamı

Örnek hayvanı denizyıldızı olan derisi dikenliler sınıfı.

DENİZYILDIZLARI hakkında bilgiler

DENİZYILDIZLARI ile ilgili daha ayrıntılı bilgi edinmek için nedir.ileilgili.org kaynağını kullanabilirsiniz.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük