DENİZYILANIGİLLER Nedir?

DENİZYILANIGİLLER kelimesi ilk harfi D ve son harfi R olan bir kelimedir. Başında d sonunda r olan kelimenin birinci baş harfi d , ikinci harfi e , üçüncü harfi n , dördüncü harfi i , beşinci harfi z , altıncı harfi y , yedinci harfi ı , sekizinci harfi l , dokuzuncu harfi a , onuncu harfi n , onbirinci harfi ı , onikinci harfi g , onüçüncü harfi i , ondördüncü harfi l , onbeşinci harfi l , onaltıncı harfi e , onyedinci harfi r şeklindedir. Başı d sonu r olan 17 harfli kelime olarak da yazılır.

 
 

DENİZYILANIGİLLER anlamı

Sürüngenler (reptilia) sınıfının, pullu sürüngenler (Squamata) takımının, yılanlar (Ophidia) alt takımının, su yılanları (Colubriformia) bölümünün, önde oyuklular (Proteroglypha) grubundan, denizlerde yaşayan, kürek biçiminde yassı bir kuyrukları bulunan, doğurarak çoğalan, büyük boyları Pasifik ve Hint Okyanuslarında bulunan zehirli bir familya.

DENİZYILANIGİLLER hakkında bilgiler

DENİZYILANIGİLLER ile ilgili daha ayrıntılı bilgi edinmek için nedir.ileilgili.org kaynağını kullanabilirsiniz.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük