DENİZKEDİSİGİLLER Nedir?

DENİZKEDİSİGİLLER kelimesi ilk harfi D ve son harfi R olan bir kelimedir. Başında d sonunda r olan kelimenin birinci baş harfi d , ikinci harfi e , üçüncü harfi n , dördüncü harfi i , beşinci harfi z , altıncı harfi k , yedinci harfi e , sekizinci harfi d , dokuzuncu harfi i , onuncu harfi s , onbirinci harfi i , onikinci harfi g , onüçüncü harfi i , ondördüncü harfi l , onbeşinci harfi l , onaltıncı harfi e , onyedinci harfi r şeklindedir. Başı d sonu r olan 17 harfli kelime olarak da yazılır.

 
 

DENİZKEDİSİGİLLER anlamı

Balıklar (Pisces) sınıfının, keski solungaçlılar (Elasmobranchii) alt sınıfının, tüm başlılar (Holocephali) takımından, vücutları uzun, başları basık, göğüs ve karın yüzgeçleri geniş olan türlere sahip bir familya. (Chimaeridae),takımına giren bir familyası. Vücutları uzun, başları basık, göğüs ve karın yüzgeçleri geniş olur. Deniz kedisi (Chimare monstrosa)iyi bilinen türüdür.

DENİZKEDİSİGİLLER hakkında bilgiler

DENİZKEDİSİGİLLER ile ilgili daha ayrıntılı bilgi edinmek için nedir.ileilgili.org kaynağını kullanabilirsiniz.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük