DENİZİĞNESİGİLLER Nedir?

DENİZİĞNESİGİLLER kelimesi ilk harfi D ve son harfi R olan bir kelimedir. Başında d sonunda r olan kelimenin birinci baş harfi d , ikinci harfi e , üçüncü harfi n , dördüncü harfi i , beşinci harfi z , altıncı harfi i , yedinci harfi ğ , sekizinci harfi n , dokuzuncu harfi e , onuncu harfi s , onbirinci harfi i , onikinci harfi g , onüçüncü harfi i , ondördüncü harfi l , onbeşinci harfi l , onaltıncı harfi e , onyedinci harfi r şeklindedir. Başı d sonu r olan 17 harfli kelime olarak da yazılır.

 
 

DENİZİĞNESİGİLLER anlamı

Balıklar (Pisces) sınıfının, kemikli balıklar (Teleostei) takımının, geri kemikli omuzlular (Catosteomi) alt takımından, vücutları kemik pullarla örtülü, ağızları boru biçiminde, karın yüzgeçleri olmayan, sıcak denizlerde yaşayan bir türlere sahip familya. Kemikli balıklardan, vücutları kemik pullarla örtülü, ağızları boru biçiminde, karın yüzgeçleri olmayan, sıcak denizlerde yaşayan türlere sahip bir familya.

DENİZİĞNESİGİLLER hakkında bilgiler

DENİZİĞNESİGİLLER ile ilgili daha ayrıntılı bilgi edinmek için nedir.ileilgili.org kaynağını kullanabilirsiniz.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük