DENETLEYİVERMEK Nedir?

DENETLEYİVERMEK kelimesi ilk harfi D ve son harfi K olan bir kelimedir. Başında d sonunda k olan kelimenin birinci baş harfi d , ikinci harfi e , üçüncü harfi n , dördüncü harfi e , beşinci harfi t , altıncı harfi l , yedinci harfi e , sekizinci harfi y , dokuzuncu harfi i , onuncu harfi v , onbirinci harfi e , onikinci harfi r , onüçüncü harfi m , ondördüncü harfi e , onbeşinci harfi k şeklindedir. Başı d sonu k olan 15 harfli kelime olarak da yazılır.

 
 

DENETLEYİVERMEK anlamı

Çabucak veya ansızın denetlemek.

DENETLEYİVERMEK hakkında bilgiler

DENETLEYİVERMEK ile ilgili daha ayrıntılı bilgi edinmek için nedir.ileilgili.org kaynağını kullanabilirsiniz.