DEMİRBITIRAĞI Nedir?

DEMİRBITIRAĞI kelimesi ilk harfi D ve son harfi I olan bir kelimedir. Başında d sonunda ı olan kelimenin birinci baş harfi d , ikinci harfi e , üçüncü harfi m , dördüncü harfi i , beşinci harfi r , altıncı harfi b , yedinci harfi ı , sekizinci harfi t , dokuzuncu harfi ı , onuncu harfi r , onbirinci harfi a , onikinci harfi ğ , onüçüncü harfi ı şeklindedir. Başı d sonu ı olan 13 harfli kelime olarak da yazılır.

 
 

DEMİRBITIRAĞI anlamı

Çobankalgıdan da denilen, dikenli, battığı zaman dikeni çok acıtan bir ot.

DEMİRBITIRAĞI hakkında bilgiler

DEMİRBITIRAĞI ile ilgili daha ayrıntılı bilgi edinmek için nedir.ileilgili.org kaynağını kullanabilirsiniz.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük