DELİRTİLEBİLMEK Nedir?

DELİRTİLEBİLMEK kelimesi ilk harfi D ve son harfi K olan bir kelimedir. Başında d sonunda k olan kelimenin birinci baş harfi d , ikinci harfi e , üçüncü harfi l , dördüncü harfi i , beşinci harfi r , altıncı harfi t , yedinci harfi i , sekizinci harfi l , dokuzuncu harfi e , onuncu harfi b , onbirinci harfi i , onikinci harfi l , onüçüncü harfi m , ondördüncü harfi e , onbeşinci harfi k şeklindedir. Başı d sonu k olan 15 harfli kelime olarak da yazılır.

 
 

DELİRTİLEBİLMEK anlamı

Delirtilme olasılığı bulunmak.

DELİRTİLEBİLMEK hakkında bilgiler

DELİRTİLEBİLMEK ile ilgili daha ayrıntılı bilgi edinmek için nedir.ileilgili.org kaynağını kullanabilirsiniz.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük